Urgent Meeting: Save Public Housing in Ascot Vale

Labor is planning to sell off public land in Ascot Vale to private developers. 

Labor's plan could force residents to move out of their homes and break up the existing community.

It’s likely some current public housing land will be replaced with high-rise private apartment buildings, and the community will lose valuable open space.

Replacement social housing may not stay in public hands or meet the community's needs.

Melbourne needs more public housing, not less.

Join Adam Bandt and the Greens at a public meeting to fight for public housing.

All welcome. Accessible venue. Please RSVP below.

 

يخطط حزب العمال لبيع الأراضي العامة في أسكوت فالي (Ascot Vale) للمطوّرين من القطاع الخاص.

قد تجبرك خطة حزب العمال على الخروج من منزلك وتفريق مجتمعك.

وقد لا يبقى السكن الاجتماعي البديل في أيدي عامة أو يلبي احتياجات المجتمع.

تحتاج ملبورن إلى المزيد من المساكن العامة، وليس أقل.

إنضموا إلى آدم باندت وحزب الخضر في اجتماع عام للنضال من أجل بيوتكم.

نرحب بكم جميعاً.

 

Kulanka dadweynaha oo degdeg ah

Xisbiga Laborka wuxuu qorshaynayaa inuu dhulka dadweynaha ee Ascot Vale ka iibiyo dhul-iibiyeyaasha gaarka ah (private developers).

Qorshaha Laborka wuxuu kugu qasbayaa inaad ka guurto gurigaaga oo aad ka go’do bulshadaada.

Baddalidda guryaha dadweynaha waxaa laga yaabaa inaysan ku sii jirin gacmaha dadweynaha ama aysan daboolin baahiyaha bulshada.

Melbourne waxay u baahan tahay guryaha dadweynaha oo badan, oo aan yarayn.

Kala soo-qaybgal Adam Bandt iyo Greenska kulanka dadweynaha si aad ugu dagaalanto guryahaaga.

Dhammaantiin waa la soo-dhawaynayaa.

 

緊急公眾會議

工黨正計劃把Ascot Vale的公地售賣給私營發展商。

工黨的計劃可能會迫使你搬離你的家,影響你社區的和諧。

社區房屋的供應可能不會繼續由公共事務管理或持續地滿足社區的需求。

墨爾本需要更多公共房屋,而非減少公共房屋。

參與我們的公眾會議,與Adam Bandt 和綠黨共同衛護你的家。

歡迎各位人士參與。

 

Họp cộng đồng khẩn cấp

Công Đảng đang có kế hoạch bán đất công tại Ascot Vale cho chủ đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này của Công Đảng có thể khiến quý vị phải dọn ra khỏi nhà của quý vị và phá vỡ cộng đồng của quý vị.

Nhà ở xã hội thay thế có thể không còn nằm trong tay cộng đồng hoặc không đáp ứng được các nhu cầu của cộng đồng.

Melbourne cần nhiều nhà ở chính phủ hơn nữa, chứ không phải ít đi.

Hãy cùng tham gia với Adam Bandt và Đảng Xanh tại buổi họp cộng đồng để chiến đấu vì ngôi nhà của quý vị.

Mời tất cả quý vị tham gia.

WHEN
May 27, 2017 at 11am - 12:30pm
WHERE
Wingate Avenue Community Centre (Men's Shed)
13A Wingate Ave
Ascot Vale, VIC 3032
Australia
Google map and directions
77 RSVPS
Anne Heyes Barb Moje Shane Riza Janine Terry Zelda Jones Bridget Hayes Farhiya Mohamed Lewis Moore Fiona Ross Christine McCall Rob McLeod Wendy Hopkins

Will you come?

DONATE