Community Translations

Information on vaccinations and testing to keep our community safe

 


 

Tiếng Việt / Vietnamese

Đã có các ca COVID-19 ở nội thành Melbourne

 • Đã có các ca COVID-19 ở nội thành Melbourne
 • TẤT CẢ cư dân sống trong nhà ở xã hội đều đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí
 • Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào, hãy đi xét nghiệm
 • Thông tin về việc xét nghiệm và vắc-xin dưới dạng văn bản có tại: www.adambandt.com/vaccine
 • Bạn có câu hỏi? Hãy liên hệ [email protected] (03) 9417 0759

Tình hình COVID-19 hiện tại ở nội thành Melbourne

Hiện có một số lượng nhỏ các ca COVID-19 ở nội thành Melbourne, bao gồm cả Bắc Melbourne. 

Xét nghiệm COVID-19

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào, bao gồm sốt, sổ mũi hoặc ho, hãy đi xét nghiệm.

Nếu bạn sống trong nhà ở xã hội tại Bắc Melbourne hoặc Carlton, việc xét nghiệm được thực hiện tại tòa nhà của bạn hàng ngày từ 1 đến 3 giờ chiều.

Nếu bạn sống trong nhà ở xã hội tại Flemington hoặc Kensington, bạn nên liên hệ với nhân viên trợ giúp sức khỏe của mình để biết thông tin về việc xét nghiệm.

Các địa điểm xét nghiệm khác tại địa phương là:

 • The Royal Melbourne Hospital, 300 Grattan Street, Parkville. Bạn không cần đặt lịch hẹn nhưng bạn phải có các triệu chứng COVID-19 mới được xét nghiệm tại đây. 
 • Melbourne Showgrounds. Nằm tại góc Langs Road và Epsom Road ở Ascot Vale. Bạn có thể lái xe hoặc đi bộ vào cơ sở để làm xét nghiệm. Bạn không cần đặt lịch hẹn. Mở cửa từ 8:30 sáng đến 8:00 tối mỗi ngày. 
 • St Vincent’s Hospital Melbourne - Fever Clinic, 2 - 4 Princes St Fitzroy. Bạn không cần đặt lịch hẹn. Mở cửa từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều mỗi ngày.

Vắc-xin COVID-19

TẤT CẢ cư dân sống trong nhà ở công cộng đều đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí. Tôi kêu gọi tất cả cư dân đi tiêm phòng để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của bạn.

Vắc-xin AstraZeneca có sẵn tại khu dân cư Bắc Melbourne, số 12 Sutton Street, từ 10:30 sáng đến 3 giờ chiều các ngày thứ Ba và thứ Năm dành cho những ai trên 50 tuổi. Bạn có thể chỉ cần đến đó hoặc gọi số 0409 480 901 để đặt lịch hẹn.

Bất kỳ ai dưới 50 tuổi ở Bắc Melbourne nên nói chuyện với nhân viên trợ giúp sức khỏe của họ để sắp xếp việc tiêm phòng miễn phí.

Nếu bạn sống trong nhà ở xã hội tại Carlton, Flemington hoặc Kensington, xin vui lòng nói chuyện với nhân viên chăm sóc sức khỏe trong tòa nhà của bạn vì họ có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ đi lại để bạn được tiêm phòng miễn phí.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và đang sống trong nhà ở xã hội tại Kensington, Bắc Melbourne, Carlton hoặc Flemington, xin vui lòng nói chuyện với nhân viên hướng dẫn y tế tại tiền sảnh của tòa nhà của bạn hoặc liên hệ với văn phòng của tôi qua địa chỉ email [email protected] hoặc gọi số (03) 9417 0759 và để lại tin nhắn thoại.

 


 

中文 / Chinese

墨尔本市区存在新冠确诊病例

 • 墨尔本市区存在新冠确诊病例
 • 所有居住在公共住房的居民都有资格获得免费的新冠疫苗
 • 如果您出现任何症状,请做检测
 • 检测和疫苗信息:www.adambandt.com/vaccine  
 • 有任何疑问?请联系 [email protected] (03) 9417 0759

墨尔本市区的新冠现状

目前墨尔本市区(包括北墨尔本)存在少量的新冠病例。 

新冠检测

如果您出现任何症状,包括发烧、流鼻涕或咳嗽,请做检测。  

如果您居住在北墨尔本或卡尔顿区的公共住房,每天下午1-3点您可以在您居住的大楼内接受检测。 

如果您居住在弗莱明顿或肯辛顿的公共住房,您应该联系您的健康服务部 (health concierge),了解有关检测的信息。

当地的其它检测中心:

 • 皇家墨尔本医院,位于帕克维尔格拉坦街300号 (300 Grattan Street, Parkvill)。无需预约,但您必须出现新冠症状后才能在这里做检测。 
 • 墨尔本秀场 (Melbourne Showgrounds)。位于阿斯科特韦尔 (Ascot Vale) 朗斯路 (Langs) 和埃普索姆路 (Epsom) 的街角。您可以驾车或步行接受检测。无需预约。每天上午8:30至晚上8:00开放。 
 • 墨尔本圣文森特医院——发烧门诊,菲茨罗伊王子街2-4号 (2 - 4 Princes St Fitzroy)。无需预约。每天上午8:00-下午6:00开放。  

新冠疫苗

所有居住在公共住房的居民都有资格获得免费的新冠疫苗接种。我敦促所有居民接种疫苗,以保持您自己、您的家人和您的社区的安全。

任何年龄在 50 岁以上的人都可以接种阿斯利康疫苗,地点:北墨尔本住宅区萨顿街12号,(North Melbourne housing estate, 12 Sutton Street),时间:星期二和星期四上午10:30-下午3:00。您可以直接前往或拨打 0409 480 901 进行预约。 

任何居住在北墨尔本且年龄在50岁以下的人都应联系其健康服务部 (health concierge),以安排免费的疫苗接种。

如果您居住在卡尔顿、弗莱明顿或肯辛顿的公共住房,请与您所在大楼的健康服务部 (health concierge) 联系,他们可以为您提供信息和交通服务,帮助您获得免费的疫苗接种。

需要帮助?

如果您有任何问题,而且您居住在肯辛顿、北墨尔本、卡尔顿或弗莱明顿的公共住房,请与您所在大楼门厅的健康服务部 (health concierge) 联系,或发送电子邮件到[email protected] 与我的办公室联系或拨打 (03) 9417 0759 并留下语音留言。

 


 

Somali

Waxaa jira kiisas ama xaalado cusub oo caabuqa COVID19 ah.

Wargelin ku socodta dadka degan guryaha dowladda wargelintaa oo la xiriirta caabuqa COVID19 oo dib u soo faafay.

Macluumaad la xiriira in naad iska baartid caabuqan COVID19 iyo in aad  istalaashid.

Qeybta kowaad

Waxaa jira kiisas ama xaalado cusub oo  caabuqa COVID19 ah.

Qeybta labaad

Dadka degan guryaha dowldda waxay xaq u leeyihiin in ay isbaaraan ama istalaalaan lacag la’aan xanuunkan COVID19.

Qeybta saddexaad

Haddii aad isku aragtid calaamadaha ama astaamaha xanuunkan fadlan isbaar.

Qeybta afaraad

In aad isbaartid iyo in aad istalaashid booqo si aad u heshid macluumaad  luqadaha ah kala xiriir cinwaanka www.adambandt.com/vaccine.

Qeybta shanaad

Suaalaha aad qabtid kala xiriir  office.ellensandell.com  (03) 94170759

Haddii aad isku aragtid calaamadaha ama astaamaha COVID19, waxaad iska baari kartaa oo aad tagtaa isbitaalka Royal Melbourne Hospital uman baahnid in aad ballan qabsatid ee toos u aad oo isbaar.

Nuqulka Bogga

Xaaladda hadda ee COVID19 ee gudaha Melbourne.

Hadda waxaq jira tiro yar ee COVID 19 gudaha Melbourne oo ay ku jirto Melbourne North

In aad iska baartid COVID19 

Haddaad isku aragtid calaamadaha ay ka mid yihiin Qandho, sandureer ama qufac fadlan 

isbaar.

Haddii aad ku nooshahay guryaha dowladda North Melbourne ama Carlton waxaad iska baari kartaa guriga aad degantahay hoostiisa maalin walba laga bilaawo 1-3pm(galbnimo)

Meelaha kale ee aad iskq baqri kartid

Haddii aad isku aragtid calaamadaha ama astaamaha cudurkan COVID19 waxaa kale oo aad iska baari kartaa Royal Melbourne Hospital uma  baahnid in aad ballan waqti in aad qabsatid tag oo isbaar.

Melbourne Showground oo ku yaala geeska wadada Lengs Road iyo Epson Road umana baahnid in aad waqti ballan ah qabsatid ee toos utag  ballan la’aan wuxuna furanyahay 8:30 am -8pm maalin walba.

Talaalka COVID 19 

Dhammaan dadka deggan guryaha dowladda waxay xaq u leeyihiin talaalka COVID19 oo lacag la’aan ah.

Waxaan ku dhiiri galineynaa dhammaan in la  is talaalo si ay nafsadeenaa, qoyskeena ama bulshadaba u badbaadaan.

Talaalka Astra Zeneca qof kasta oo 50 jir kaweyn waa uu heli karaa talaalka waxaadna tageysaa North Melboune guryaha dawladda cinwaanka oo ah 12 Sutton street, maalmaha talaadada iyo khamiista saacadaha 10:am -3pm, waa iska tagi kartaa ama waxaad wici kartaa mobile number 0409480901.

Qofwalba oo 50 ka yar ee deganNorth Melboune halahadlo hawl wadeenada caafimaadka si awqti loo siiyo si uu isu talaalo lacag la’aan.

Hadada  ku nooshahay guryaha dowladda ee Carlton,Flemington ama Kensington fadlan lahadal hawwadeennada caafimaadka ee dhismaha aad degantahay si ay kuu siiyaan macluumaad iyo kaalmo safarka si aad u heshid talaal lacag la’aan ah.

Haddad u baahantahay caawimaad

Haddaad su’aal qabtid oo aad ku nooshahay guryaha dawladda sida Kengsinton,  North Melbourne , Carlton ama Flemington fadlan lahadal hawlwadeenada caafimaadka oo jooga dhulka hoose ee dabaqa guryaha aad daggan tihiin ama la soo xiriira xafiiskeyga emailkeygu waa  [email protected] ama ka wac telefoonka (03) 94170759 fariin cod ah noo duub

 


 

العربية - Arabic

توجد إصابات بفيروس كوفيد-19 في ملبورن الداخلية

ة

جميع المقيمين في الإسكان العام مؤهلون لتلقّي لقاح كوفيد-19 مجاناً

إذا كنت تعاني من أي أعراض، يُرجى الخضوع للاختبار

معلومات عن اللقاح والخضوع للاختبار باللغة:www.adambandt.com/vaccine 

هل لديك أسئلة؟ تواصل مع [email protected] (03) 9417 0759

الوضع الحالي لفيروس كوفيد-19 في ملبورن الداخلية

يوجد عدد قليل من الإصابات بفيروس كوفيد-19 في ملبورن الداخلية في الوقت الحالي، بما في ذلك شمال ميلبورن.

الخضوع لاختبار كوفيد-19

إذا كنت تعاني من أي أعراض، بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة، أو سيلان الأنف، أو السعال، فيُرجى الخضوع للاختبار.

إذا كنت تعيش في الإسكان العام في شمال ملبورن أو كارلتون، فالاختبار مُتاح في المبنى الذي تقيم فيه كل يوم من الساعة 1 م وحتى الساعة 3 م.

 

إذا كنت تعيش في الإسكان العام في فليمنجتون أو كنسينجتون، فيجب أن تتواصل مع مسؤول الخدمات الصحية للحصول على معلومات عن الخضوع للاختبار.

المواقع المحلية الأخرى للخضوع للاختبار:

 

مستشفى ملبورن الملكي، 300 شارع جراتان، باركفيل. لا تحتاج إلى حجز موعد، ولكن يجب أن تكون تعاني من أعراض الإصابة بكوفيد-19 لتخضع للاختبار هنا.

ملبورن شوجراوندز. تقاطع طريقي لانجز وإبسوم في أسكوت فيل. يُمكنك قيادة سيارتك أو الدخول مشياً على الأقدام للخضوع للاختبار. لا تحتاج إلى حجز موعد. مفتوح من الساعة 8:30 ص وحتى الساعة 8:00 م كل يوم.

مستشفى سانت فينسنت ملبورن – عيادة الحميات،  4 - 2شارع برينسيس سانت فيتزوري. لا تحتاج إلى حجز موعد. مفتوح من الساعة 8:00 ص وحتى الساعة 6:00 م كل يوم.

 

لقاحات كوفيد-19 

جميع المقيمين في الإسكان العام مؤهلون لتلقّي لقاح كوفيد-19 مجاناً. أُحث جميع المقيمين على تلقّي اللقاح للحفاظ على سلامتك، وسلامة عائلتك ومجتمعك.

لقاح أسترازينيكا مُتاح لكل من تعدّى عمره 50 عاماً في الإسكان العقاري في شمال ملبورن، 12 شارع ساتون، أيام الثلاثاء والخميس من الساعة 10:30 ص وحتى الساعة 3 م. يُمكنك فقط الحضور أو الاتصال على 0409 480 901 لحجز موعد.

يجب على كل من يقل عمره عن 50 عاماً في شمال ملبورن التحدث مع مسؤول الخدمات الصحية الخاص به لتحديد موعد تلقّي لقاح مجاني.

إذا كنت تعيش في الإسكان العام في كارلتون، أو فليمنجتون، أو كنسينجتون، يُرجى التحدث مع مسؤول الخدمات الصحية في المبنى الذي تقيم فيه حيث يستطيع أن يعطيك معلومات ودعم نقل لتتمكن من تلقّي اللقاح المجاني.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

إذا كان لديك أي أسئلة وتعيش في الإسكان العام في كنسينجتون، أو شمال ملبورن، أو كارلتون، أو فليمنجتون، يُرجى التحدث مع مسؤول الخدمات الصحية في ردهة المبنى الذي تعيش فيه أو التواصل مع مكتبي عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] ، أو الاتصال على 03 9417 0759 وترك رسالة صوتية.